Jak odżywiają się Polacy według CBOS?

Według sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej na reprezentatywnej grupie 1035 dorosłych mieszkańców kraju, Polacy coraz większą uwagę przykładają do jedzenia i chcą dbać o zdrowie. Zyskują też świadomość wpływu swoich nawyków żywieniowych na funkcjonowanie całego organizmu. Ale czy rzeczywiście jadają zdrowo?

Rodzaj artykułów żywnościowych

salad 2756467 1280 300x200 - Jak odżywiają się Polacy według CBOS?Według badania CBOS, Polacy we własnej ocenie odżywiają się bardzo zdrowo (7 proc.) i zdrowo (69 proc.). Najbardziej przekonani o swoich prawidłowych nawykach żywieniowych okazują się ankietowani po 55. roku życia, z wykształceniem wyższym, gospodynie domowe, technicy oraz przedstawiciele kadry kierowniczej. Największą świadomość niezdrowego stylu żywienia mają osoby poniżej 25. roku życia, mieszkańcy dużych miast, rolnicy, robotnicy niewykwalifikowani, renciści oraz bezrobotni. Kasze, pieczywo oraz pozostałe produkty mączne ma w codziennej diecie 77 proc. przebadanych osób. Połowa pija codziennie wodę butelkowaną, a 44. proc. spożywa produkty mleczne. Warzywa i owoce jada na co dzień niewiele ponad jedna trzecia respondentów, co według CBOS wynika m.in. z ich wysokich cen powodowanych gorszymi zbiorami i powodziami. Owoce i jarzyny są stosunkowo drogimi artykułami żywnościowymi, przez co ich spożycie spada w przypadku pogorszenia możliwości finansowych. Ryby częściej niż raz w tygodniu jada tylko jedna czwarta ankietowanych. Ponad połowa badanych zbyt często jada słodycze, a jedna piąta sięga po słodzone napoje gazowane.

 

Częstotliwość spożywanych posiłków

Według CBOS subiektywnie pozytywna ocena stylu odżywiania ankietowanych nie zawsze odzwierciedlana jest spełnianiem podstawowych zaleceń dietetycznych. Dotyczą one na przykład minimalnej oraz wskazanej ilości spożywanych dziennie posiłków, rezygnacji ze słodyczy, wzbogacania diety owocami i warzywami oraz niepodjadania pomiędzy głównymi daniami. 76 proc. uczestników ankiety zadeklarowało spożywanie przynajmniej trzech posiłków w ciągu dnia, jednak jedna czwarta badanych nie jest w stanie trzymać się tego nawyku codziennie. Śniadania zjada 79 proc. ankietowanych, ale jednocześnie jedna piąta nie robi tego każdego dnia. Zwykle z porannego posiłku rezygnują studenci i uczniowie, a także pracownicy usługowi oraz bezrobotni.

 

Ilość zjadanej żywności

CBOS podaje, że ponad połowa (54 proc.) uczestników badania zjada ile chce i nie ogranicza się w jedzeniu. 43 proc. respondentów stara się w jakiś sposób kontrolować ilość spożywanego pokarmu, podczas gdy 3 proc. przyznaje się do stosowania diety odchudzającej. Jedna piąta ankietowanych zawsze lub niemal zawsze objada się ponad miarę przy okazji różnego rodzaju spotkań rodzinnych. Nadmiernej obfitości jedzenia świątecznego świadoma jest większość respondentów (73 proc.). Niemal połowa ankietowych przyznaje jednocześnie, że jada obficie nawet bez żadnej okazji. 30 proc. badanych spożywa zbyt duże posiłki jedynie w stresujących sytuacjach, a pozostałe 6. proc. niemal zawsze. Jedna trzecia respondentów ma świadomość, że powinna ograniczyć jedzenie. Jedna czwarta z kolei miewa jedynie poczucie, że jada zbyt dużo.

 

Polski rynek zdrowej żywności

vegetables 1085063 1280 300x198 - Jak odżywiają się Polacy według CBOS?Obecnie polski rynek zdrowej żywności wynosi zaledwie 0,5 proc. rynku spożywczego, natomiast w państwach Europy Zachodniej sięga ponad 2 proc. Problematyczna bywa jednak definicja tego rodzaju artykułów żywnościowych. Trudności z oszacowaniem wartości rynku wynikają ze zróżnicowania oferty, do której zaliczyć można zarówno tzw. super foods, jak i produkty ekologiczne oraz bio. Zdrowa żywność obejmuje głównie artykuły zawierające dużo składników odżywczych, których jakość nie jest kontrolowania prawnie. Żywność ekologiczna podlega natomiast certyfikacji i musi spełniać określone wymogi Unii Europejskiej. Tego rodzaju produkty muszą być produkowane bez użycia chemicznych środków ochrony roślin oraz sztucznych nawozów, a także przy zachowaniu różnorodności biologicznej, żyzności gleby oraz poszanowaniu naturalnego środowiska. Ogół zdrowej żywności nie został jednak do tej pory jednoznacznie sklasyfikowany.

 

Jak odżywiają się Polacy ?

Według CBOS, ponad połowa ankietowanych uznała odżywianie za jeden z głównych aspektów mających wpływ na poprawę stanu zdrowia. Produkty charakteryzujące się bogatą zawartością wartości odżywczych zyskują coraz większą popularność, chociaż ich nabywcami są przede wszystkim dość zamożni ludzie. Dawniej zdrowa żywność sprzedawana była głównie w pojedynczych sklepach zielarskich oraz tych zajmujących się sprzedażą artykułów ekologicznych, natomiast obecnie można ją dostać w niemal każdym supermarkecie. Główną przeszkodą w płynnym rozwoju polskiego rynku zdrowej żywności pozostają wysokie ceny towarów. Konieczna jest więc optymalizacja procesów produkcyjnych, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie ich kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości. Sposobem na rozwój rynku jest także zwiększanie świadomości wśród konsumentów, a zatem uświadamianie korzyści wynikających ze spożywania zdrowej żywności oraz odpowiedniego bilansowania diety.

Share:

Po czym poznać, że wątroba niedomaga i co przyczynia się do powstawania schorzeń tego narządu?

Detoks organizmu w 3 krokach

"" was added to wishlist